Om læreverket

New Flight tilbyr tydelige differensieringsmuligheter i tekster, oppgaver og metoder. Det legges også til rette for bruk av digitale hjelpemidler. Engelskverket omsetter læreplanens mål i praksis på en måte som appellerer til aldersgruppen og involverer elevene i egen språklæring.

Læreverket består av:

  • Textbook
  • Workbook 
  • Grammar 
  • Cd
  • Teacher's Book
  • New Flight Extra
  • Gratis Fagnettsted

Du kan lese mer om læreverket her.